Info fra Bryne tennisklubb

Postet av Åke Bø den 1. Apr 2019

Kjære medlemmer

Her kommer litt informasjon om hva som skjer i klubben, både det som gjelder hallprosjektet og det sportslige. Vi kommer til å gjøre vårt beste fremover for å holde dere oppdatert med hva som skjer med å sende ut en månedlig statusrapport.


Hallprosjektet: 


Arkitekt Mikal Hafsahl gjør en fantastisk jobb med tegningene av bygget. Det har vært en god del arbeid for ham i forhold til det branntekniske (brannforskrifter) og i forhold til arbeidstilsynet, men dette er nå avklart. I tillegg er det en del arbeid i forhold til å få mest mulig tilbake av spillemidler når det gjelder romfordeling. Vi er ikke langt unna å ha et bygg som tilfredsstiller alle overnevnte forhold. Når dette er ferdig sender arkitekten inn byggesøknaden til kommunen. Dette tar vi sikte på å få gjort i løpet av mai. Deretter vil det bli en jobb med å få inn prisanbud fra leverandører. 


Dette kommer til å bli kjempebra og vi gleder oss til å se anleggsarbeidet komme i gang. Vi vil legge ut tegningene på hjemmesiden når de er ferdig utarbeidet.


På vegne av anleggskomiteen

Dag Erik FylkesnesSportslig: 

Tennisskolen + TFO: 

Vi har en voldsom aktivitet mandag til fredag både på TFO og i tennisskolen. Pr. nå er vi ca. 110 barn og ungdom samt rundt 50 voksne i ukentlig trening. 

Som mange av dere kjenner til har vi siden midt oktober hatt det utfordrende på trenersiden da Alexandra har vært sykemeldt 80 %. Alexandra hadde da 31 timer på banen så det er ikke vanskelig å forstå at det har vært utfordrende å fylle. 

Beklageligvis valgte Alexandra i midten av mars å slutte (ta en pause) fra tennisen. 

Som kollega og en god venn ønsker jeg å takke Alexandra for den enorme innsatsen hun har lagt ned i klubben de seneste 1.5 årene. Vi ønsker Alexandra lykke til og håper å se henne tilbake som trener i Bryne tk en gang i fremtiden. 


Samtidig med et av Bryne tks største byggeprosjekter har vi altså også en stor utfordring med å løse trenersituasjonen. 

Vi har den siste tiden jobbet målrettet med

1. Løse trenersituasjonen fra nå og frem til sommeren samt 

2. Ha på plass en permanent løsning fra 1. august 2019. 


Det er svært mange som har lagt ned en utrolig innsats i denne perioden, og vi må berømme klubbens ungdommer, voksne medlemmer og ikke minst klubbens styre som har gjort en utrolig innsats disse mnd. Det lover svært god for fremtiden. 

En annen som skal ha stor honnør er trener Fatih, takk for den fantastiske jobben han legger ned i klubben vår. 


Frem til sommeren mener vi selv vi har kommet til en fornuftig løsning som de fleste kan være tilfreds med. 

Vi har fått inn Hein Haneferd fra Egersund tk som hjelper til på TFO og noen andre barnetimer, samtidig har både Hannah Dina Tuores Bø samt Lars Kristian Heskje økt sine antall timer som hjelpetrenere. 

Rune Kvalvik er inne på mandagen på en ungdomsgruppe, mens Stian Sele tar en ungdomsgruppe på torsdagen. 

Alle voksengruppene som tidligere spilte på tirsdager og torsdager er flyttet til onsdager hvor undertegnede er trener. 

Det har ført til at alle banene fra 1300-2200 er booket til kurs på onsdagen, men samtidig er det frigitt flere timer tirsdager og torsdager til booking. 

Både Fatih og meg selv er tobarns fedre og skulle begge ut i permisjon nå på vårparten. Fatih starter sin permisjon 29. april, mens jeg har forskjøvet min noen uker og går ut i permisjon 20. mai. 

Fra mandag 20. mai er vi svært glade for å fortelle at vår tidligere trener Carin Marie Svensen trer inn i rollen som trener igjen frem til sommeren. Med seg har hun trener og studiekollega Aaron. Vi gleder oss selvfølgelig veldig mye til Carin Marie igjen entrer tennisbanene på Bryne, og jeg er sikker på at de som tidligere har stiftet bekjentskap med henne også gjør. 

Håper og tror at både hun og Aaron får en flott velkomst her på Bryne. 


Når det gjelder trenerkabalen fra høsten jobber vi fortsatt med noen siste detaljer, men jeg kan si så mye at vi føler vi har en løsning vi selv er svært tilfreds med og som kan ta klubben enda noen steg videre. 


Til sist vil jeg bare avslutte med å si at jeg som jobber med dette til daglig er supermotivert for å ta Bryne tk til et nivå, og er veldig optimistisk på klubbens vegne. Samtidig er jeg klar over at svar på mailer ikke har gått like raskt som vanlig og at struktur og orden ikke har vært på det nivået vi ønsker å være, men ber om forståelse for at vi gjør så godt vi kan og at det har vært litt hektisk den siste tiden. 


På vegne av trenerne

Morten Goa Aadnøy
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline