innkalling til årsmøte i Bryne Tennisklubb

Postet av Bryne tennisklubb den 25. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bryne Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.22 kl. 19.30 i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03 til dag.fylkesnes@kleppnett.no. Det ønskes at mal vedlagt i utsendt mail brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmeside og pr. mail.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bryne Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bryne Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Dag Erik Fylkesnes kontaktes på telefon 40247528.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 



Lys i hallen

Postet av Bryne tennisklubb den 15. Nov 2021


Hei

som alle sikkert har bemerket så er strømprisene veldig høye for tiden, og vi har ikke fått på plass automatisk lysstyring i hallen ennå. Vi ber derfor alle som benytter hallen om å vennligst påse følgende når de forlater hallen:


  • Skru av lys hvis det ikke er noen som spiller etter dere
  • Lås døren
  • For å spille, skal en ha booket time 


Lysene for bane 2 og 3 skrus av og på i sikringsskapet. Disse er nå merket.

Lysene for bane 1 skrus av og på ved å sette i eller trekke ut ledningene fra kabeltrommelen som ligger ved presenningen på bane 1.

Tusen takk for samarbeidet. Vi gleder oss til å se så mange som mulig i hallen :-)




Invitasjon til infomøte for nytt anlegg i Bryne tennisklubb - merk nytt tidspunkt

Postet av Bryne tennisklubb den 9. Nov 2021

Anleggskomiteen i BTK inviterer med dette til informasjonsmøte om det nye anlegget.


Møtet utsettes til onsdag 01.12.2021 kl. 19.30 grunnet sykdom.


Møtet avholdes onsdag 24.11.2021 kl. 19.30 i det midlertidige klubbhuset vårt (Serigstad-bygget) over veien for tennishallen.

 

Følgende saker vil bli informert om:

- Økonomi

- Fremdrift

- Drop-off sone for Rosseland skole foran gammel hall

 

 

Velkommen til møte!

 

Med vennlig hilsen

Anleggskomiteen




Status nybygg

Postet av Bryne tennisklubb den 15. Okt 2021

Status klubbhuset : 

Taket er nå ferdig tekket, og det er klart for tekniske installasjoner. 

Kledning utvendig er godt igang.  Vindu 2. etg kommer neste uke. Det har vært folk kontinuerlig på klubbhuset, men de siste 2-3 uker stoppet det opp grunnet leveranseproblemer på taktekker Sandnes Tak. (mineralull til taket var forsinket.)

  

Status hall:

Varmepumper i hall undersøkes. 

Det skal males ett strøk til på det lyseblå området når varmepumper er installert i hall. 

Vi skal motta nye nettstolper og nett. De vi har mottatt er ikke tilfredsstillende. I tillegg skal det gjøres justeringer på lyset i hallen for å få litt mer lys midt på banene. 

 

Byggekomiteen vil kalle inn til et informasjonsmøte om fremdrift og økonomi som vil bli avholdt i løpet av november. Kommer  tilbake til nøyaktig tidspunkt.


MERK at det finnes hjertestarter i hallen. Den er plassert på veggen på bane 3.



åpning av hall

Postet av Bryne tennisklubb den 1. Sep 2021

Hei


Nå er lysene ankommet Bryne etter en omreise rundt i verden. Elektriker er godt i gang med å installere disse.

Pga forsinkelsene med lyset vil det dessverre ikke være mulig å booke baner denne uken. (uke 35)


Vi vil åpne de 2 banene i den gamle hallen for spill fra og med mandag (uke 36).

Midlertidig inngang til hallen vil være døren ved siden av den store porten ved parkeringen til Riosseland skole.

Vennligst se vedlagt pdf fil for regler for spill i hallen.


Separat mail kommer fra Morten med info om oppstart av kurs.


Vi beklager til alle medlemmer at det er blitt forsinkelser, og vi forstår at mange er ivrige etter å komme igang.