Styret i Bryne tennisklubb 2022


Verv

Navn

e-post

Mobil

Leder

Dag Erik Fylkesnes

dag.fylkesnes@kleppnett.no

402 47 528

Nestleder

Kjetil Tengesdal

kjetil.tengesdal@lyse.net

480 83056

Sportslig leder

Kristian Van Steinnes

steinnes84@gmail.com

982 96 963

Marked

Lorentz Laland

lorentz.laland@gmail.com

913 234 40

Anlegg

Tor Sandve

t@sandve.com

915 76 278

Hus og Arrangement

Elisabeth Sæland Nese

elisabeths.nese@gmail.com

930 51 393

Økonomi

Frode Orstad

forstad@online.no

975 23 904

IT / Infrastruktur

Thomas Nesse

dieter01@gmail.com

950 25 280

Varamedlem

Anita HorpestadMedlemskoordinator

Else Dagsland

elseda@hotmail.com

915 23 449