Bryne Tennisklubb har 4 æresmedlemmer.

Klubbens grunnleggere
David Snellemann og Maria Snellemann, begge døde i 2014

David Snelleman
David Snelleman
Maria Snelleman
Maria Snellemann


Kjell Åmot og Sverre Ulland som begge har bidratt med utstrakt dugnadsånd, vekst glede og trivsel siden klubben ble grunnlagt!

Kjell Åmot
Sverre Ulland
Sverre Ulland