Viktig info til alle medlemmer

Postet av Bryne tennisklubb den 8. Des 2022

Bryne Tennisklubb tar i bruk applikasjonen MATCHi for å samle flere av våre tjenester på ett sted. Dette inkluderer i første omgang medlemsregister, banebooking, kurs, styring av lys i hallen og tilgang til bygg. Etter hvert ser vi også for oss å samle andre tjenester under samme paraply, som f.eks klubbstigen.

Ber alle om å lese nøye gjennom vedlagt infoskriv. Les hele brevet først, og opprett så en bruker ihht veiledning. Krysser fingrene for at overgangen her går smidig! Når alt er innkjørt kommer dette til å bli skikkelig bra!

Merk: systemet går "live" fra og med 15.01.23. Vi bruker tiden frem til denne datoen på å få alle inn i systemet og teste funksjonalitet. For deg som medlem så vil du derfor ikke merke så mye enda. Klubben kommer derimot til å gjøre en hel del ting i bakgrunnen frem mot denne datoen og verifisere at alle tilganger er på plass og at ting fungerer for alle før denne datoen. Banebooking gjennom det nye systemet vil være åpent en uke eller to i forkant av go-live dato.
innkalling til årsmøte i Bryne Tennisklubb

Postet av Bryne tennisklubb den 25. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bryne Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.22 kl. 19.30 i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03 til dag.fylkesnes@kleppnett.no. Det ønskes at mal vedlagt i utsendt mail brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmeside og pr. mail.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bryne Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bryne Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Dag Erik Fylkesnes kontaktes på telefon 40247528.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret