Innkalling til årsmøte

Postet av Thomas Nesse den 28. Jan 2024

Hei,

Styret innkaller herved til årsmøte i Bryne Tennisklubb onsdag 06.03.24 i klubbhuset.  Saker som et medlem ønsker å ta opp må sendes styret senest 20.02.24 til styreleder@brynetennisklubb.onmicrosoft.com

Det ønskes at vedlagt mal brukes: Mal.docx

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmeside og pr. mail.  For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bryne Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bryne Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenne de stemmeberettigede 
  3. Valg av dirigent, referent og representanter til å underskrive protokollen 
  4. Godkjenne innkalling og saksliste 
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Handlingsplan
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av styre og komitêer


Vel møtt til årsmøte!

Med vennlig hilsen,
Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Thomas Nesse